ข่าวล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์ Puri-na

Puri-na WEBSITE

เปิดตัวเว็บไซต์ Puri-na

เปิดตัวเว็บไซต์ Puri-na บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อจัดจำหน่ายผัก “พิวรีน่า” อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว “พิวรีน่า” คือแบรนด์ของผักที่ปลูกใน “เวจจี แฟคตอรี่” โรงงานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีแสง LED ทางเว็บไซต์จะอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับผักพิวรีน่าขึ้นตามลำดับ
สามารถติดตามข้อมูลได้ที่

Fully Pesticide-free Puri-na เว็บไซต์รายละเอียดผักปราศจากสารเคมี “พิวรีน่า” WEBSITE:http://puri-na.com

ที่อยู่สำหรับติดต่อสอบถาม (ประเทศญี่ปุ่น)

ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ไทคิชา จำกัด ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจ

มาโฮะ โทคุดะ

โทร. 03-5338-5126  แฟกซ์ 03-5338-5203

คลิกดูแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดติดต่อสอบถาม >ติดต่อสอบถาม

(ประเทศไทย)

ประเทศไทย ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด โปรเจคท์ Vege-factory และพิวรีน่า

อาซึมิ อิโนอุเอะ

คุณสุภัตรา ศรีเพ็ชร์

โทร. (+66) 02-236-8055-9  แฟกซ์ (+66) 02-236-3502-3

คลิกดูแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดติดต่อสอบถาม >ติดต่อสอบถาม