ศูนย์วิจัยและไลน์สาธิต

ศูนย์วิจัยและไลน์สาธิต

Ayutthaya Vege-factory Showroom

อยุธยา เวจจี แฟคตอรี่ โชว์รูม
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)

บริษัท ไทคิชา ดำเนินการทดลองเพาะปลูกผักกาดคุณภาพสูงภายในโชว์รูมแห่งนี้เพื่อขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่การผลิต
70 m²
กำลังการผลิต
90 หัว / วัน

Puri-na