ข่าวล่าสุด

การก่อตั้งศูนย์ทดลองและพัฒนาโรงงานปลูกผักบริเวณ อิตาบาชิ กรุงโตเกียว

การก่อตั้งศูนย์ทดลองและพัฒนาโรงงานปลูกผักบริเวณ อิตาบาชิ กรุงโตเกียว

การก่อตั้งศูนย์ทดลองและพัฒนาโรงงานปลูกผักบริเวณ อิตาบาชิ กรุงโตเกียว

~เพื่อสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกที่เหมาะสมยิ่งขึ้น~

บริษัทไทคิชา (สำนักงานใหญ่: ชินจุกุ โตเกียว, ประธานกรรมการบริหาร: โทชิอากิ ชิบะ)
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดลองและพัฒนาโรงงานปลูกขึ้นภายในเขตอิตาบาชิ กรุงโตเกียว
เพื่อจัดการทดลองภายใต้เงื่อนไขทางการเพาะปลูกหลากหลายรูปแบบ สำหรับธุรกิจโรงงานปลูกผัก
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น (เปิดดำเนินการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)

ความเป็นมาและจุดประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ทดลองและพัฒนา

ทางบริษัทเริ่มดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบโรงงานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีแสง LED “เวจจี แฟคตอรี่” มาตั้งแต่ปี 2553
ปัจจุบัน ได้รับความไว้วางใจให้จัดสร้างโรงงานดังกล่าวขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศรวมทั้งหมด 6 แห่ง พร้อมให้บริการสนับสนุนอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การสร้างระบบการเพาะปลูกให้สามารถผลิตผักกาดคริสป์เฮดได้เป็นปริมาณมากแห่งแรกของโลก การสนับสนุนทางการผลิต และขั้นตอนการแปรรูป
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของผักยกระดับสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทางบริษัทมุ่งหวังจะขยายตลาดการปลูกผักกาดภายในโรงงานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีแสง LED ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปี
และต่อจากนั้นก็หวังว่าจะขยายกำลังการผลิตให้ตอบรับความต้องการผักอุตสาหกรรมและผักแปรรูปที่เพิ่มมากขึ้น
ทางบริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ขึ้นภายในโตเกียวที่สามารถให้บริการได้อย่างเร่งด่วนเพิ่มเติมจากศูนย์วิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองทิศทางตลาดการตลาดและความต้องการทั้งหมดของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ทางบริษัทยินดีให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมสภาพการเพาะปลูกผักปริมาณมากภายใต้แบรนด์ไทคิชาในศูนย์ดังกล่าว พร้อมให้บริการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ในการเพาะปลูก ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตปริมาณมาก และพัฒนาสินค้าใหม่อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบรับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็น “ศูนย์วิจัยที่เปิดกว้าง” เพื่อชุมชนอีกด้วย

รายละเอียดการก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง 1-6-1 ชินกะชิ, เขตอิตาบาชิ, กรุงโตเกียว (เดินจากสถานีทาคาชิมะไดระ 12 นาที, จากทางด่วนทาคาชิมะไดระ IC 2 กม.)
ลักษณะอาคาร
อาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น พื้นที่โดยรวมประมาณ 450 ตารางเมตร
องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบศูนย์ พื้นที่ทดลองเพาะปลูก, พื้นที่พัฒนาและทดลองเทคโนโลยีจำเป็น, พื้นที่พัฒนาสินค้าแปรรูป, โชว์รูมและสำนักงาน
เงินลงทุน
เงินลงทุน ประมาณ 1 ร้อยล้านเยน

นโยบายในอนาคต

ปัจจุบัน ทางบริษัทมุ่งหวังจะพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถปลูกผักกาดสำหรับวงการอุตสาหกรรมให้ได้ปริมาณมากขึ้น 3 เท่าของการเพาะปลูก
ปกติโดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเพาะปลูก และปรับโรงงานปลูกผักให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่หันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของผักมากขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาด
ที่อยากจัดส่งผักสำหรับวงการอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง  การพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาต้นทุนผักกาดถูกลง และสามารถขยายประสิทธิภาพ
ทางการผลิตให้สูงขึ้นได้ทางบริษัทมุ่งหวังจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักแบรนด์ “เวจจี แฟคตอรี่” มากยิ่งขึ้น
และพร้อมพัฒนาโรงงานปลูกผักที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศต่อไป


ดาวน์โหลด PDF จดหมายข่าว

ดาวน์โหลด