ข่าวล่าสุด

การมาเยี่ยมชมVege-factoryของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ฯพณฯ ดร. ธานี บิน อาเหม็ด อัลจีดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาโรงงานพืชของบริษัทTaikisha(ที่ Itabashi-ku)
มีการตระหนักถึงการร้องขอของคณะรัฐมนตรีเพื่อสังเกตการณ์เทคโนโลยีเกษตรของญี่ปุ่น และเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้

ทางเราได้แนะนำVege-factoryให้กับกลุ่มผู้เยี่ยมชมและให้พวกเขาเข้าชมพื้นที่เพาะปลูก

จะเห็นได้ว่าในขณะที่โลกกำลังกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการเกษตร Vege-factoryสามารถผลิตผักปลอดสารพิษได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องภายในโรงงานโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
ผู้เข้าชมทั้งหมดดูเหมือนจะประทับใจอย่างมากในVege-factory และมีความตั้งใจที่จะสังเกตเรียนรู้ระบบโรงงานของเราเป็นอย่างมาก

 
The Minister of Climate Change and Environment visits Vege-factory   The Minister of Climate Change and Environment visits Vege-factory
 
The Minister of Climate Change and Environment visits Vege-factory            The Minister of Climate Change and Environment visits Vege-factory